آب فوق خالص دیونیزه 1000 میلی لیتری

امروزه با پیچیده تر شدن سیستم های تحققاتی و درمانی ،نیاز مراکز به آب فوق خالص به میزان قابل توجهی نسبت به گذشته افزایش یافته است آب فوق خالص بر اساس تعریف کلی به آبی اطلاق میشود که عاری از هر گونه ناخالصی اعم ار یون ها و ذرات معلق باشد که به طور معمول مقدار آنزیم ها بار میکروبی و مقدار سموم جهت کاربردهای خاص در آزمایشگاه های درمان ناباروری و مراکز تحقیقاتی سلولی -مولکولی مورد توجه بیشتری هستند

 

 

 

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید