پیپت بیوپسی

از این نیدل برای جداسازی سلول از جنین به منظور تست های ژنتیکی استفاده میشود و کاربرد این محصول در کلیه مراکز درمان ناباروری برای نمونه برداری از جنین میباشد

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید