نرم افزار مدیریت ایستگاه پرستاری

نرم افزاری ایست با قابلیت ثبت تمام مراحل بستری و ترخیص بیمار که قابل استفاده در تمام بیمارستان ها و مراکزدرمانی میباشد در جهت بهبود بخشیدن به پروسه رسیدگی به بیمار  

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید