پایه و کاور تانک ازت

از تانک ازت برای نگه داری جنین در آزمایشگاه های درمان ناباروری استفاده میشود که لازمه آن داشتن کاور های چرخ دار است که این تانک ها ایمنی خود را از دست ندهند

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید