هیتر بلاک

این محصول برای نگه داری نمونه ها در دمای مورد نیاز یا آماده سازی نمونه و رساننده دمای آنها به دمای دلخواه به درمان ناباروری کمک میکند که این دستگاه خصوصا در آزمایشگاه های ژنتیک کاربرد زیادی دارد

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید