محیط ذوب و فریز تخمک

از این محصول برای نگهداری تخمک در بیمارانی که به هر دلیل (از قبیل سرطان و یا سایر بیماریها )امکان از دست دادن تخمک را خواهند داشت و یا نگهداری جنین در بیمارانی که تعداد جنین های آن بیشتر از تعداد مورد نیاز در یک سیکل درمان نازایی است و یا به هر دلیل امکان تولید مثل را ندارند میتوان برای خارج کردن آنها از فریز از کیت ذوب استفاده نمود . و هم چنین میتوان از این کیت برای فریز تخمک و جنین در روش انجماد شیشه ای استفاده کرد.

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید