نرم افزار مدیریت مراکز درمان ناباروری

این نرم افزار امکان ثبت کلیه مراحل انجام کار در آزمایشگاه جنین شناسی را دارد و همچنین ثبت جزئیات فریزها در پایگاه اطلاعاتی و امکان ثبت ثبت تمامی اطلاعات مربوط به تخمک و اسپرم را دارد و از دیگر امتیازها  امکان ثبت تمامی جزئیات درباره جنین و کیفیت آن را هم دارد

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید