نیروگاه کوهرنگ (کارفرما: شرکت فراب) : نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات توربین و سیستم های جانبی و انجام تست های مربوطه

 

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید