نیروگاه لوارک (کارفرما: شرکت فراب) : تجهیز کارگاه شامل تهیه نقشه های سازه و معماری، ساخت و نصب سوله های انبار مرکزی، ساخت ساختمان های اداری و مسکونی

 

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید