نیروگاه گتوند (کارفرما: شرکت فراب) : اجرای کامل نقشه برداری، توپوگرافی، تسطیح و خاکبرداری، حصارکشی، ساخت تمام ساختمان های اداری، مسکونی، رستوران، انبار و ... ، محوطه سازی، برق رسانی، آبرسانی و ...

 

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید