تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص برای شرکت توتال فینا فرانسه در پتروشیمی اراک، پارس جنوبی و جزیره خارک

 

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید