سر درب پارک فناوری پردیس (کارفرما: نهاد ریاست جمهوری) : اجرای فونداسیون و اسکلت سازی سردرب پارک فناوری پردیس

 

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید